21 Eylül 2019 Cumartesi

Büyük Alanlı Tesislerde ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

sivil savunma yangın tahliye kroki örneği

Büyük Alanlı İşyerlerinde Kısmi Gösterim ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Örneği

sivil savunma yangın tahliye kroki örneği

Anaokul Binası ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

sivil savunma yangın tahliye krokisi örneği

Özel Eğitim Merkezi ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Örneği

sivil savunma yangın tahliye kroki örneği

Öğretmenevi ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Örneği

sivil savunma yangın tahliye krokisi

Özel Kolej Anadolu Lisesi ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Örneği

sivil savunma yangın tahliye krokisi örneği

Ortaokul Binası ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Örneği

Sivil savunma yangın tahliye kroki örneği

Yurt Binası ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

Yurt Binası ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları
Sivil Savunma Yangın Tahliye Krokisi

Burdur Bucak Kredi Yurtlar Kurumu Sosyal Tesis ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

Burdur Bucak Kredi Yurtlar Kurumu Sosyal Tesis ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları
Sivil Savunma Yangın Tahliye Krokisi

Tahliye Kat Planı Özellikleri
- Güncel durumu gösteren gerçeğe uygun
çizim yapıldı mı?
- Asıldığı noktaya göre çizim oryante
edildi mi?
- BYKHY Md:30’a ve SGİY Ek2’ye göre Yangın
ve Acil Durum ayrımına göre çizim yapıldı mı?
- BYKHY Md:30’a göre alternatif kaçış yolları
gösterildi mi?
- BYKHY Md:33’e göre kaçış yolları uygun mu?
Bu doğrultuda çizim yapıldı mı? Bunun neticesi
kaçış yolları yönlendirme levhaları asıldı mı?
- Müdahale envanterleri ve tehlikeli noktalar
çizimde gösterildi mi?
- Oda veya bölümler numaralandırıldı mı?

Ankara Keçiören ilkokulu ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Plani Örneği

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Plani Ankara Keçiören İlkokulu

Sivil Savunma Yangın Tahliye Planı

İşyerleri özellikleri ve öğeleri:
- İşyeri tehlike sınıfı nedir?
- İşyeri kaç katlıdır?
- İşyerinin kaç son çıkış kapısı vardır?
- İşyerinin “yangın korumalı” son çıkış
kapısı kaç tanedir?
- İşyerinin kaç merdiven şaftı vardır?
- İşyerinin kaç merdiven şaftı “yangın
korumalıdır” ? 

İşyerleri özellikleri ve öğeleri:
- İşyeri tehlike sınıfı nedir?
- İşyeri kaç katlıdır?
- İşyerinin kaç son çıkış kapısı vardır?
- İşyerinin “yangın korumalı” son çıkış
kapısı kaç tanedir?
- İşyerinin kaç merdiven şaftı vardır?
- İşyerinin kaç merdiven şaftı “yangın
korumalıdır” ? 


10 Eylül 2016 Cumartesi

ISO 23601 Acil Durum Tahliye ve Yangın Tahliye Kat Planları

tahliyeplanlari.com

Profesyonel ISO 23601 Standartlarında Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları. 
Profesyonel ISO 23601 Standartlarında Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları 
ISO 23601 Tahliye Planları standardı tescilli (@copyright ISO) olup, aynı şekilde dahilinde tescilli ISO 7010 (@copyright ISO) piktogramları kullanılmaktadır. Kaçış yolları ISO 16069 (@copyright ISO) lisansıyla bu esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır.

"Tahliye Kat Planları" altta yazılı mevcut yönetmeliklere uygun hazırlanmaktadır
- İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (06.2013) Madde 10 ve Madde 12 uyarınca
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (03.2018) Madde 30 ve Madde 33 uyarınca
- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği (07.2013) Madde 8 uyarınca
- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği (09.2013) 
- Avrupa Birliği Direktifi 92/58/ECC
- İçişleri Bakanlığı 7126 Sivil Savunma Kanunu, Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu (2003)
“Kat Tahliye Planları” tarafınızdan ulaştırılacak mimari projeler etüt edilerek, ana girişler, ana koridorlar, tali koridorlar başta olmak üzere her kat için ayrı hazırlanır. İşyeri dahilinde mutfak, yemekhane, kafeterya, toplantı salonları vb birimlerde tali kat planları hazırlanır. Otel, yurt, misafirhane vb işyerlerinde oda kapıları arkası için “Oda Tipi” tahliye planları tanzim edilir.
Yönetmelik ve standartlar gereği 1/50 – 1/250 ölçeğe yakın tasarım hazırlanır. Okul, idari bina vb basit planlı işyerleri için 40x60cm ebatları kullanılmaktadır. Üretim imalat tesisleri vb geniş mimarili işyerleri için 50x100cm ebatları kullanılmaktadır. Hastane, avm, terminal, kampüs vb kompleks mimarilerde ölçeklere uygun ebatlar kullanılır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yangın ve diğer acil durumlar” ayrımı esas alınır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliği tek bir tedbire dayandırılamaz.” esasına uygun kat tahliye planı tanzim edilir.
Sağlık ve Hijyen esasları dikkate alınarak UV Boya ve UV Baskı kullanılmaktadır. Yapışkan folyo ve solvent boya sovent baskı kullanılmamaktadır.
TAHLİYE PLANLARI STANDART OLARAK DEKOTA MALZEMEYE HAZIRLANMAKTA OLUP, ÖZEL METAL AYAKLI PLEKSİ ÇALIŞMALAR İÇİN AYRICA TEKLİF İSTEYİNİZ.
BU WEBSİTESİNDE YAYINLANMIŞ TÜM GRAFİK VE RESİMLER COPYRİGHT © HÜSEYİN GÜNİÇ ÇİTÇİ 2019 OLUP TANITIM AMAÇLIDIR. COPYRİGHT © ISO 23601:2009:A2014, ISO 7010:2011:A2018 VE ISO 16069:2004 STANDARTLARINDA LİSANSLI HAZIRLANMIŞLARDIR, YAZILI İZİN OLMAKSIZIN KULLANILAMAZLAR.
“ISO 23601:2009 ESTABLİSHES DESİGN PRİNCİPLES FOR DİSPLAYED ESCAPE PLANS THAT CONTAİN İNFORMATİON RELEVANT TO FİRE SAFETY, ESCAPE, EVACUATİON AND RESCUE OF THE FACİLİTY’S OCCUPANTS. THESE PLANS MAY ALSO BE USED BY İNTERVENTİON FORCES İN CASE OF EMERGENCY. THESE PLANS ARE İNTENDED TO BE DİSPLAYED AS SİGNS İN PUBLİC AREAS AND WORKPLACES.”

Ağustos 2019 Tahliye Planı Güncelleme (Ekipler)

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı (Ekipler)

Sivil Savunma Yangın tahliye Planı2016 Çalışmasının 2019 güncellemesi

örnek sivil savunma tahliye planı krokisi
ISO 23601 standartı tescilli (copyrighted) olup, aynı şekilde dahilinde tescilli ISO 7010 piktogramları kullanılmaktadır.
Örnek sivil savunma tahliye planı krokisi
Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright @ Hüseyin Güniç Çitçi 2015, 2016, 2017 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright @ISO 23601:2009:A2014 ve ISO 7010:2011:A2015 lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar. tahliyeplanlari.com

Örnek sivil savunma tahliye planı krokisi
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
Örnek sivil savunma tahliye planı krokisi
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
Örnek sivil savunma tahliye planı krokisi
 ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum veYangın Tahliye Planı

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı